چرا به شناخت کامل چین نیازمندیم-سخنرانی مارتین ژاک

/
چرا به شناخت کامل چین نیازمندیم-سخنرانی مارتین ژاک/ترجمه ازامیرھوشنگ اطی…

تاریخ تفکر مدیریت چینی

/
تاریخِ تفکرِ مدیریت چینی۱ در مدیریت اجرایی ،چین باست…

مروری بر مناطق اقتصادی، صنعتی و فناوری

/
عنوان مقاله: مروری بر مناطق اقتصادی،صنعتی و فناوری جنوب چین مقدمه منطق…

طرح ابتکاری یک کمربند- یک راه

/
عنوان مقاله:طرح ابتکاری یک کمربند - یک راه مقدمه در عصر…

آینده روابط اقتصادی ایران و چین و آثار آن بر فضای کسبوکار ایران: سناریوهای محتمل

/
عنوان مقاله: آینده روابط اقتصادی ایران و چین و آثار آن بر فضای کسبوکار…

زنان و کرونا در ایران

/
عنوان مقاله: زنان و کرونا در ایران   دانلود فایل  …

شباهت ها و تفاوت های جشن نوروز پارسی با جشن بهاره چین

/
عنوان مقاله: شباهت ها و تفاوت های جشن نوروز پارسی با جشن بهاره چین…

برنامه جامع همکاری ایران و چین،ظرفیت های بخش خصوصی و انجمن های دوستی

/
عنوان مقاله: برنامه جامع همکاری ایران و چین،ظرفیت های بخش خصوصی و ان…

طب سنتی

/
عنوان مقاله: طب سنتی نوشته دکتر نادی   دانلود فایل  …