نوشته‌ها

مجوز مصرف اضطراری واکسن «سینوفارم» صادر شد؛ محموله اهدایی واکسن چینی در راه ایران

/
این واکسن یکی از دو واکسنی است که سینوفارم ساخته و همان گونه که از نامش پیدا…