نوشته‌ها

موج چهارم اقتصاد و فناوری

/
موج چارم اقتصاد و فناوری مقدمه ایران در سال ۹۲ به ارزش حدود یک میل…

مروری بر مناطق اقتصادی، صنعتی و فناوری

/
عنوان مقاله: مروری بر مناطق اقتصادی،صنعتی و فناوری جنوب چین مقدمه منطق…