* تحکیم و گسترش روابط دوستانه و برادری بین مردم دو کشور

* پیشبرد اهداف مشترک دو ملت در زمینه های فرهنگی، علمی، فنی، ادبی، هنری، اجتماعی و زمینه سازی برای فعالیت های اقتصادی

 
  • برقراری ارتباط با نهادهای فرهنگی، اجتماعی، علمی و دانشگاهی در چین
  • برقراری روابط با نهادهای دولتی و غیر دولتی محلی و استانی چین و ترغیب آنان برای مشارکت با ایران در عرصه های مختلف
  • ایجاد روابط گسترده استانی میان ایران و چین از طریق عقد تفاهم نامه های خواهرخواندگی برای شهرهای مهم دو کشور
  • سازماندهی و اعزام گروههای علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی چینی به ایران و بالعکس
  • برگزاری نشست های مشترک تبادل افکار میان اندیشمندان سیاسی – اقتصادی و فرهنگی بویژه با مراکز تحقیقاتی و اساتید دو کشور و ایجاد کمیته های مشترک تخصصی با هدف دستیابی به اهداف راهبردی روابط ایران و چین
  • برقراری ارتباط با شخصیت های سیاسی،فرهنگی و اقتصادی تاثیرگذار در روابط ایران و چین و بهره گیری از قابلیت های آنان در جهت تحکیم روابط دو کشور
  • برگزاری هفت دوره همایش سالانه انجمن های دوستی دو کشور در بخش های ۱. اقتصادی و بازرگانی ۲. فرهنگی و همکارهای استانی ۳. علمی و طب سنتی ۴. اسلام شناسی و شناخت ادیان
  • حضور در مجامع داخلی و بین المللی مشورتی و تبیین نظرات انجمن در روانسازی ، توسعه و تحکیم روابط دو کشور

 مشاهده و دانلود اساسنامه انجمن

مصوب ۲۰ مهر ۱۴۰۰