2021-02-10

موج چهارم اقتصاد و فناوری

موج چارم اقتصاد و فناوری مقدمه ایران در سال ۹۲ به ارزش حدود یک میلیارد و ۵۰۰ ملیون دلار سنگ آهن صادر کرد . در سال […]
2021-02-10

مروری بر مناطق اقتصادی، صنعتی و فناوری

عنوان مقاله: مروری بر مناطق اقتصادی،صنعتی و فناوری جنوب چین مقدمه منطقه ی جنوب چین به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتباط با دریا، سال هاست نقش […]