2020-10-20

خبر های خبرنامه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

انتصاب رئیس جدید کمیته فرهنگی-هنری گزارش معارفه رئیس جدید کمیته فرهنگی-هنری توسط رئیس انجمن در هیات مدیره،   گزارش معارفه رئیس جدید کمیته فرهنگی-هنری توسط رئیس […]
2020-09-15

خبرهای ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

فهرست سرخط اخبار امروز، ۲۵/شهریور/۱۳۹۹: روزنامه دنیای اقتصاد: خبر منتخب – آمادگی برای توفان / شرکت چینی در نقش قوی سیاه؟ ترامپ مهلت فروش را تمدید نکرد […]
2020-09-15

خبرهای ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

فهرست سرخط اخبار امروز، ۲۵/شهریور/۱۳۹۹: روزنامه دنیای اقتصاد: خبر منتخب – آمادگی برای توفان / شرکت چینی در نقش قوی سیاه؟ ترامپ مهلت فروش را تمدید نکرد […]
2020-09-14

خبرهای ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

فهرست سرخط اخبار امروز، ۲۴/شهریور/۱۳۹۹: روزنامه دنیای اقتصاد: خبر منتخب – «دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند / رمز تعامل برد – برد با چین سرریز سرمایه خارجی به […]
2020-09-14

خبرهای ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

فهرست سرخط اخبار امروز، ۲۴/شهریور/۱۳۹۹: روزنامه دنیای اقتصاد: خبر منتخب – «دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند / رمز تعامل برد – برد با چین سرریز سرمایه خارجی به […]
2020-09-13

خبرهای ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

فهرست سرخط اخبار امروز، ۲۳/شهریور/۱۳۹۹: روزنامه دنیای اقتصاد: هند و چین پس از مدت‌ها تنش بالاخره توافق کردند چین برای دیپلمات‌های آمریکایی محدودیت وضع کرد تداوم افزایش […]
2020-09-13

خبرهای ۲۳ شهریور ۱۳۹۹

فهرست سرخط اخبار امروز، ۲۳/شهریور/۱۳۹۹: روزنامه دنیای اقتصاد: هند و چین پس از مدت‌ها تنش بالاخره توافق کردند چین برای دیپلمات‌های آمریکایی محدودیت وضع کرد تداوم افزایش […]
2020-09-12

خبرهای ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

فهرست سرخط اخبار امروز، ۲۲/شهریور/۱۳۹۹: روزنامه دنیای اقتصاد: خبر منتخب – موسسه اعتبارسنجی فیچ در گزارشی پیش‌بینی کرد / بهبود نسبی چشم‌انداز اقتصاد جهان روسای جمهور چین […]
2020-09-12

خبرهای ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

فهرست سرخط اخبار امروز، ۲۲/شهریور/۱۳۹۹: روزنامه دنیای اقتصاد: خبر منتخب – موسسه اعتبارسنجی فیچ در گزارشی پیش‌بینی کرد / بهبود نسبی چشم‌انداز اقتصاد جهان روسای جمهور چین […]
2020-09-10

خبرهای ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

فهرست سرخط اخبار امروز، ۲۰/شهریور/۱۳۹۹: روزنامه دنیای اقتصاد: تجارت ۵ هزار میلیارد یوآنی چین با کشورهای عضو کمربند-جاده خبر منتخب – «شی‌جین‌پینگ» استراتژی چرخه دوگانه را برای […]
2020-09-10

خبرهای ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

فهرست سرخط اخبار امروز، ۲۰/شهریور/۱۳۹۹: روزنامه دنیای اقتصاد: تجارت ۵ هزار میلیارد یوآنی چین با کشورهای عضو کمربند-جاده خبر منتخب – «شی‌جین‌پینگ» استراتژی چرخه دوگانه را برای […]
2020-09-09

خبرهای ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

فهرست سرخط اخبار امروز، ۱۹/شهریور/۱۳۹۹: روزنامه دنیای اقتصاد: خبر منتخب – الزامات توافق حداکثری با چین چین برای امنیت جهانی اطلاعات پیش قدم شد تایوان خواستار اتحاد […]