نوشته‌ها

آینده روابط اقتصادی ایران و چین و آثار آن بر فضای کسبوکار ایران: سناریوهای محتمل

عنوان مقاله: آینده روابط اقتصادی ایران و چین و آثار آن بر فضای کسبوکار ایران: سناریوهای محتمل

 

دانلود فایل

 

نقش انجمن دوستی ایران و چین در رشد اقتصادی کشور

عنوان مقاله: نقش انجمن دوستی ایران و چین در رشد اقتصادی کشور

 

دانلود فایل

 

شباهت ها و تفاوت های جشن نوروز پارسی با جشن بهاره چین

عنوان مقاله: شباهت ها و تفاوت های جشن نوروز پارسی با جشن بهاره چین

 

دانلود فایل

 

برنامه جامع همکاری ایران و چین،ظرفیت های بخش خصوصی و انجمن های دوستی

عنوان مقاله: برنامه جامع همکاری ایران و چین،ظرفیت های بخش خصوصی و انجمن های دوستی

 

دانلود فایل

 

تصویر شهر تاریخی زیتون(چوانجو)،یادگاری از حضور ایرانیان در چین

عنوان مقاله: تصویر شهر تاریخی زیتون(چوانجو)،یادگاری از حضور ایرانیان در چین

 

دانلود فایل